Зъбна коронка на 24 века намерена в България!

Posted by on May 29, 2014 in NEWS | No Comments

Коронка на няколко хиляди години намерена в националния резерват Сборяново. Кои са гетите и какви са били древните зъболекари, поставили коронката…. Интервю с археолога Професор Диана Гергова. Вие сте един от водещите български учени – археолози, специализирани в изследванията на тракийското наследство. Каква беше причината да се насочите към траките и какво задържа интереса ви […]

Големите български дентални сайтове: http://www.zabolekarite.info/

Posted by on Feb 14, 2014 in NEWS | One Comment

www.zabolekarite.info – един от най-големите онлайн регистри с контакти на денталните лекари в България. Представяме ви нашият бизнес партньор, Г-жа Кремена Костадинова, основател и ръководител на екипа на Zabolekarite.info. Уважаема Г-жо Костадинова, моля дайте кратко описание на сайта www.Zabolekarite.info. Каква е вашата мисия и как започна този проект?  „Нашата мисия е да направим зъболекарските услуги лесно достъпни. Затова […]

Интервю с г-н Иван Беров, Президент на Съюза на зъботехниците в България

Posted by on Jan 23, 2014 in NEWS | 2 Comments

Г-н Иван Беров е Президент на Съюза на зъботехниците в България от 2011 г. Завършил е зъботехника през 1990г. (Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – гр. София) и теология в Софийски Университет през 1997г. Има собствена зъботехническа лаборатория. Здравейте г-н Беров и за много години. И.Б.: За много години! Желая много здраве и една успешна година. Съюзът […]