Официалният сайт на Руската асоциация на стоматолозите и зъботехниците.

Руският дентален сайт е богат на разнообразна професионална информация, връзки, снимки и конкурси за стоматолози и зъботехници.

Симпатично зелено крокодилче ще ви посрещне на сайта на асоциацията на руските стоматолози и зъботехници http://www.e-stomatology.ru/.  Макар да е семпло направен сайтът съдържа много и богата информация за професионални живот на зъболекарите и зъботехниците в Русия, а и по цял свят.
Тук могат да се намерят богати репортажи с много снимки от големите стоматологични събития на 2013 като Световния дентален конгрес  FDI-2013,  който се проведе в Истамбул, Турция между 28 – 31 август 2013 г. и  35 международо дентално изложение “International Dental Show” IDS-2013,  12 – 16 март 2013 г., Кьолн, Германия.
Специално внимание е отделено на Авторефератите, Дисертациите и Научните разработки, които стоматолозите могат да публикуват на страниците на авторитетния сайт на вниманието на останалите специалисти. Тук се намира и дълъг списък от специализирани издания, част от които могат да бъдат четени направо он-лайн.
Още на първата страница ви чака информация за образователни курсове и програми за повишаване на квалификацията из цялата страна и в чужбина.  Постоянно текат разнообразни конкурси и състезания  част от Общонационалното състезание по “Дентално майсторство” – най-добра детска стоматология, най-добра ортопедическа стоматология, шампионат по професионално майсторство за зъботехници, най-добра работа в областта на естетическата стоматология и т.н.
Н а сайта, разбира се, се намира цялата юридическа и нормативна база на руската дентална индустрия. Има полезни връзки със всички служби и раководството на асоциацията и секция Кой кой е в Руската стоматология.
Дори пациентите могат да получат помощ чрез сайта – тук те могат да се уредят консултация със специалист в интересуващата ги област.

The symbol of Russian Association of Dentists and Dental Technicians

The symbol of Russian Association of Dentists and Dental Technicians