Големите български дентални сайтове: http://www.zabolekarite.info/

Posted by on Feb 14, 2014 in NEWS | One Comment

www.zabolekarite.info – един от най-големите онлайн регистри с контакти на денталните лекари в България. Представяме ви нашият бизнес партньор, Г-жа Кремена Костадинова, основател и ръководител на екипа на Zabolekarite.info. Уважаема Г-жо Костадинова, моля дайте кратко описание на сайта www.Zabolekarite.info. Каква е вашата мисия и как започна този проект?  „Нашата мисия е да направим зъболекарските услуги лесно достъпни. Затова […]

Main Bulgarian Dental websites: www.Zabolekarite.info

Posted by on Feb 14, 2014 in NEWS | One Comment

www.Zabolekarite.info – one of the largest online registries with contact information of Dentists in Bulgaria. Special interview with Kremena Kostadinova for NAIS Dental Polishers News. Please meet our Business partner Mrs. Kremena Kostadinova, founder and team leader of www.zabolekarite.info.       Dear Mrs. Kostadonova, please give us a brief introduction of www.Zabolekarite.info. What is […]

Поставяне на липсващи зъби в денталната технология. Зъбни мостове.

Posted by on Feb 11, 2014 in NEWS | No Comments

Методи за поставяне на липсващи зъби с естетическа и здравословна цел. Нови и стари дентални технологии. Зъбният мост – установено решение на сериозен дентален проблем. Зъбният мост е основен начин да се преборим от последствията и неудобствата от липсата на зъб. Защото губейки един зъб ние не просто изпитваме дискомфорт, но способстваме за сериозни изменения […]