Доставка на оборудване; монтаж и първоначално изпитване по проект № 2TMM-02-30/18.02.2011

Posted by on Jun 19, 2012 in NEWS | No Comments

Във връзка с изпълнение на дейността по Доставка на оборудване; монтаж и първоначално изпитване по проект № 2TMM-02-30/18.02.2011 „Повишаване конкурентоспособността на НАЙС 2002 ЕООД чрез внедряване на модерна иновативна технология- CNC-струг”, на 08.03.2012 г. избраният изпълнител РАИС ООД достави машина CNC-струг на бенефициента „Найс-2002” ЕООД в производствената му база, находяща се в гр. Силистра, промишлена зона […]