2,400 year old dental crown found in Bulgaria!

Posted by on Jun 17, 2014 in NEWS | No Comments

A crown of several thousand years was found in Sboryanovo National Reserve… In this interview, archaeologist Prof. Diana Gergova explains who were the Getae and who were the ancient dentists that made the crown. You are one of the leading Bulgarian archaeologists specializing in the study of the Thracian heritage. Why did you decide to […]

Зъбна коронка на 24 века намерена в България!

Posted by on May 29, 2014 in NEWS | No Comments

Коронка на няколко хиляди години намерена в националния резерват Сборяново. Кои са гетите и какви са били древните зъболекари, поставили коронката…. Интервю с археолога Професор Диана Гергова. Вие сте един от водещите български учени – археолози, специализирани в изследванията на тракийското наследство. Каква беше причината да се насочите към траките и какво задържа интереса ви […]

Dentistry in Ancient Egypt

Posted by on Apr 26, 2014 in NEWS | No Comments

How dentists from the time of the Pharaohs applied practical knowledge in the field of dental medicine and oral surgery Astonishing skills of ancient dentists Dental practices in Ancient Egypt Just like us the ancient inhabitants of Egypt suffered from dental diseases. Their diet was full of fibers and rough often raw vegetables. Combined with […]

Придобиване на ново оборудване (ДМА) необходимо за внедряване в „НАЙС 2002“ ЕООД на иновативен продукт за развитие на терапевтичната стоматология”

Posted by on Apr 22, 2014 in NEWS | No Comments

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура „Избор с публична покана“ по реда на ПМС 69 / 11.03.2013 г., за определяне на изпълнител с предмет: „Придобиване на ново оборудване (ДМА) необходимо за внедряване в „НАЙС 2002“ ЕООД на иновативен продукт за развитие на терапевтичната стоматология”, по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0302-C0001/21.12.2013 г. […]

Денталната медицина в Древен Египет

Posted by on Apr 13, 2014 in NEWS | No Comments

Как стоматолозите от времето на Фараоните прилагали практично познанията си в областта на медицината и оралната хирургия Също като нас древните жители на Египет страдали от дентални заболявания. Тяхната хранителна диета е била пълна с фирбри и груби, често сурови зеленчуци. В комбинация с лошата зъбна хигиена това причинявало различни орални заболявания, в това число […]

Interview with D-r Lubomira Baycheva

Posted by on Mar 27, 2014 in NEWS | One Comment

  Interview with D-r Lubomira Baycheva, part of the younger generation dental specialists in Bulgaria, but already a dentist with over 17 years of dental practice. Visit her website at http://www.bulgariandentist.com/.    Why did you become a dentist? I liked the profession in high school. I was attracted by its multi characteristics combining knowledge of […]

Официалният сайт на Руската асоциация на стоматолозите и зъботехниците.

Posted by on Mar 19, 2014 in NEWS | No Comments

Руският дентален сайт е богат на разнообразна професионална информация, връзки, снимки и конкурси за стоматолози и зъботехници. Симпатично зелено крокодилче ще ви посрещне на сайта на асоциацията на руските стоматолози и зъботехници http://www.e-stomatology.ru/.  Макар да е семпло направен сайтът съдържа много и богата информация за професионални живот на зъболекарите и зъботехниците в Русия, а и […]

Интервю с д-р Любомира Байчева

Posted by on Mar 18, 2014 in NEWS | One Comment

      Д-р Байчева е представител на младото поколение дентални специалисти в България, но вече стоматолог с над 17 години дентална практика. Нейният сайт е http://www.bulgariandentist.com/. Защо станахте зъболекар? Харесах професията още в гимназията. Привлече ме многостранният й облик -съчетание от знания по медицина, склуптуриране, психология, мениджмънт. Работата е разнообразна, много бързо се развива […]

Големите български дентални сайтове: http://www.zabolekarite.info/

Posted by on Feb 14, 2014 in NEWS | One Comment

www.zabolekarite.info – един от най-големите онлайн регистри с контакти на денталните лекари в България. Представяме ви нашият бизнес партньор, Г-жа Кремена Костадинова, основател и ръководител на екипа на Zabolekarite.info. Уважаема Г-жо Костадинова, моля дайте кратко описание на сайта www.Zabolekarite.info. Каква е вашата мисия и как започна този проект?  „Нашата мисия е да направим зъболекарските услуги лесно достъпни. Затова […]