Документация за избор на изпълнител за процедура по избор с публична покана